cialis 20 mg buy online uk. Generic Drugs Online
Official Canadian Pharmacy - cialis 5mg online kaufen
buy cialis
ordering cialis online
viagra online no prescription
Welkom bij de VZW Systemen & Organisaties
Welkom PDF Afdrukken E-mailadres
Share

Welkom bij de VZW Systemen & Organisaties

Belgisch lid van de Unie Europese Systeemdenkers

Het gewetensonderzoek van de complexiteit van de samenleving waarin we leven,verscherpt de behoefte om werktuigen,methoden en een epistemologie te vinden,die toelaat het functionneren van fenomen,die ons omringen te begrijpen en alzo te kunnen handelen.

Systemen en Organisaties-S&O-is een vereniging die opgericht is in januari 2006,die systeemdenkers met een transdisciplinaire,multidisciplinaire en interdisciplinaire achtergrond verzamelt.

De stichtersgroep is samengesteld uit leden met volgende studierichting:licenciaat in de psychologische wetenschappen,burgerlijk ingenieur constructie,licenciaat in arbeidswetenschappen,dokter psychiater,licenciaat in financiële en commerciële wetenschappen,licenciaat informatica en menswetenschappen.

S&O heeft als missie het systeemdenken te promoten,een plaats van gedachtenuitwisseling te zijn en die de praktijk,de opleiding en het onderzoek met verschillende horizonten van systeemdenken met elkaar confronteerd.

S&O richt zich naar alle morele en fysieke personen,geïntereseerd in systeemdenken,het onderzoek naar werktuigen,analysemethoden en de ontwikkeling van systeemdenken in België.

In dit kader organiseert S&O volgende activiteiten:

1.Promotie en ondersteuning van opleidingen in systeemdenken

2.Conferenties,ateliers,studiedagen en fora

3.Verspreiding van werken en onderzoeksresultaten gesteund door S&O

 

Het beleid van S&O wordt verzekerd door een transdisciplinaire groep:

Claude Lambert,voorzitter

Damien Claeys,ondervoorzitter

Stefan Eppe,schatbewaarder

Michel Horion,secretaris

Andrée Piecq,Guy Koninckx,Pierre Dubruille,beheerders

Voor meer informatie kunt u ons kontakteren via mail of brief.

Systemen & Organisaties

Venelle aux Jeux 43

1150 Brussel

Site :hppt//www.s-o.be